lunes, 24 de noviembre de 2014

Declaració de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina contra els crims del franquisme sobre l'extradició dels imputats per la justícia argentina

La Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina contra els Crims del Franquisme després  dels  darrers esdeveniments  en relació  a  la  causa judicial oberta el 2010 per crims de lesa humanitat i/o genocidi al Jutjat Federal Número 1 de Buenos Aires i la demanda d’extradició de Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina i altres càrrecs de l’aparell franquista, volem manifestar el següent:

En primer lloc la nostra satisfacció pel curs de la querella i per les decisions de la jutgessa María Servini de posar un llistat de noms, entre els que figuren alguns fins ara catalogats d’intocables, en mans de la Interpol per al seu arrest preventiu i la seva posterior extradició  a l’Argentina.

Que  darrera  d’aquesta  imputació  ha  d’haver-hi  un  suport  total  de  totes  les entitats i persones que militen en els drets humans i en la memòria històrica que reivindica la veritat, la justícia i la reparació per a totes les víctimes del feixisme espanyol.

Que aquest suport ha de ser visible i actiu exigint l’extradició de tots els imputats fins aleshores en aquesta causa contra els botxins del franquisme, des d’aquell que va torturar i va matar amb les seves mans fins a qui va ordenar, signar o emparar  aquestes  accions  des  d’un  despatx  de  l’aparell  de  la  dictadura  i  en transició.

Que aquesta exigència és una de les reivindicacions fonamentals de la nostra Xarxa, de les entitats que hi donen suport i dels querellants i denunciants que en formen part  i  que  no és  altra  que  la  derogació  de la  llei  d’Amnistia.  Un mur d’injustícia  que  encara  que  cau  de  vergonya  democràtica,  l’estat  espanyol apuntala amb força perquè aquest  sustenta la gran mentida de la democràcia d’una  monarquia  parlamentària,  on  els  nostres  morts,  desapareguts, represaliats i espoliats mai han tingut vot.

Que continuarem fent visible aquest dèficit de qualitat democràtica i humana de l’estat espanyol fent actes al carrer, denunciant en premsa, recollint signatures, i el més important i fonamental,  explicant a tothom que aquí es protegeixen els assassins, violadors, torturadors, lladres, ideòlegs de l’extermini de l’antifeixista,… amb pistola i amb ploma, amb corbata o amb toga, en nom d’una llei que diu que és la base de la “reconciliació” i l’estat actual.

En defensa de les nostres víctimes, de la seva lluita i les seves idees rebutgem tant la llei d’Amnistia com la llei 52/2007 i exigim l’extradició dels imputats en la causa contra el franquisme a l’Argentina.

Extradició Sí o Sí.


Veritat, Justícia i Reparació.

Castellà:

La Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina contra els Crims del Franquisme después de los últimos acontecimientos en relación a la causa judicial abierta en 2010 por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio en el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires y la demanda de extradición de Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y otros cargos del aparato franquista, queremos manifestar el siguiente:

En primer lugar nuestra satisfacción por el curso de la querella y por las decisiones de la jueza María Servini de poner un listado de nombres, entre los que figuran algunos hasta ahora catalogados de intocables, en manos de la Interpol para su arresto preventivo y su posterior extradición a Argentina.

Que detrás de esta imputación tiene que haber un apoyo total de todas las entidades y personas que militan en los derechos humanos y en la memoria histórica que reivindica la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del fascismo español.

Que este apoyo tiene que ser visible y activo exigiendo la extradición de todos los imputados hasta ahora en esta causa contra los verdugos del franquismo, desde aquel que torturó y mató con sus manos hasta quién ordenó, firmó o amparó estas acciones desde un despacho del aparato de la dictadura y en transición.

Que esta exigencia es una de las reivindicaciones fundamentales de nuestra Xarxa, de las entidades que la apoyan y de los querellantes y denunciantes que forman parte y que no es otra que la derogación de la ley de Amnistía. Un muro de injusticia que aunque cae de vergüenza democrática, el estado español apuntala con fuerza porque este sustenta la gran mentira de la democracia de una monarquía parlamentaria, donde nuestros muertos, desaparecidos, represaliados y expoliados nunca han tenido voto.

Que continuaremos haciendo visible este déficit de calidad democrática y humana del estado español haciendo actos en la calle, denunciando en prensa, recogiendo firmas, y lo más importante y fundamental, explicando a todo el mundo que aquí se protege a los asesinos, violadores, torturadores, ladrones, ideólogos del exterminio del antifascista,… con pistola y con pluma, con corbata o con toga, en nombre de una ley que dice que es la base de la “reconciliación” y el estado actual.

En defensa de nuestras víctimas, de su lucha y sus ideas rechazamos tanto la ley de Amnistía como la ley 52/2007 y exigimos la extradición de los imputados en la causa contra el franquismo en Argentina.

Extradición Sí o Sí.

Verdad, Justicia y Reparación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario