martes, 13 de mayo de 2014

LA QUERELLA ARGENTINA DINS DE LES JORNADES USLA.

JORNADES USLA: "VIOLÈNCIA, CONFLICTES I POBLACIÓ CIVIL".

Violència, conflictes i població civil. Aproximacions per a la seva comprensió i debat.
Sant Feliu de Llobregat, USLA, Abril - Maig 2014

Dimarts 13 de maig: "Els drets de les víctimes i els intents per jutjar el franquisme".

http://universitatsocial.blogspot.com.es/2014/04/jornades-usla-violencia-conflictes-i.html
Violència, conflictes i població civil. Aproximacions per a la seva comprensió i debat.
Sant Feliu de Llobregat, USLA, Abril - Maig 2014

En relació als diferents aniversaris que aquest any es celebren la USLA dedica una part de la seva atenció als efectes i formes d’aproximació (tant des de les CCSS i altres disciplines científiques com des de moviments socials) a una qüestió tan pròpia del segle XX: la violència exercida contra la població civil.
De manera desencisadora sembla que la suma de fenòmens com la Societat de Masses, la violència política aplicada de manera industrial i la seva presència habitual dins d’uns mitjans de comunicació, orientats al benefici empresarial, ha provocat una total anulació de la capacitat de sorpresa de l’espectador i, el que és pitjor, un lamentable oblit dels drets de les víctimes.
No cal insistir gaire en que l’estat espanyol és un cas clar de com tots aquests processos de reconfiguració social (allò que de manera confusa es denomina la Transició) es cimenten sobre projectes polítics que obvien i neguen els drets de les víctimes de violència política tot i que han assumit la legislació internacional que les empara.
Afortunadament, contra aquestes dinàmiques de negació i abandonament de les víctimes, la societat civil i certs sectors acadèmics i professionals han encapçalat moviments de reclamació dels drets d’aquestes víctimes o bé s’esmercen per oferir-nos apropaments a la qüestió de la violència que ens permetin “mirar” amb altres ulls la realitat que ens envolta.
Amb la voluntat de mostrar algunes d’aquestes experiències organitzem aquestes jornades per posar a disposició de la ciutadania de Sant Feliu elements de criteri per valorar tant el nostre present com el nostre passat immediat. 

Sessions i Ponents
De manera concreta les jornades pretenen fer una aproximació a certes qüestions (tant apropaments teòrics com cassos exemplificadors)que ens permetin afrontar la “temàtica” de la violència des de posicionaments allunyats de postures maximalistes (del tipus “tot és violència”) o genèriques (que identifiquen violència com tret humà genèric)
Per això hem contactat amb tot un seguit d’especialistes que des de disciplines i activitats com el periodisme, la investigació històrica i arqueològica, el dret, la literatura negra i criminal o la reivindicació social de justícia i memòria estan investigant, denunciant i difonent que l’ús d’aquesta violència contra la població civil, lluny de ser una cosa del passat, està ben present a la nostra realitat social.
Donem doncs la paraula als especialistes.                               Presentació, Jordi d' USLA, Universitat Social Lliure i Autogestionada.
Intervenció de Martín membre de l'agrupació H.I.J.O.S. Barcelona (Hijos e Hijas por la Identidad  y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
                                     Intervenció de Felipe Moreno, querellant i membre de la Xarxa catalana i Balear de suport a la Querella Argentina.


Intervenció d'Ana Messuti, advocada de la Querella Argentina contra els crims del franquisme.
No hay comentarios:

Publicar un comentario