miércoles, 28 de mayo de 2014

Fet històric: les víctimes del franquisme no només declararan per a la justícia argentina, sinó que també ho faran davant un jutge espanyol, i en l'Audiència Nacional.LA JUTGE SERVINI DE CUBRIA EN L'AUDIÈNCIA NACIONAL 

El jutge Fernando Andreu, a sol·licitud de la jutgessa argentina, ha acordat que tots dos prenguin declaració a dues víctimes del franquisme.


Madrid, a 28 de maig de 2014.- Demà dijous 29 de maig, a les 10:00 hs., víctimes del franquisme declararan en l'Audiència Nacional en el marc de la Causa 4591/10 del Jutjat Nacional en el Criminal i Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires.

La jutgessa Servini, que instrueix la causa, ha recorregut, des del 18 de maig, el País Basc, Andalucia, i ara Madrid, recollint testimoniatges de víctimes que per la seva avançada edat no poden desplaçar-se a Argentina per declarar. En aquesta tasca ha explicat, en general, amb l'absoluta col·laboració dels jutges dels llocs que ha visitat, que han habilitat els seus jutjats perquè es prestin els testimoniatges. 

Des del passat 21 de maig també es troba al nostre territori el fiscal Ramiro Gonzalez que s'ha incoporat fa poc menys d'un mes al cas. Tant ells com el jutge Andreu prendran declaració en el Jutjat Central d'Instrucció nº 4 de l'Audiència Nacional a dues víctimes del franquisme:


- TERESA ALVAREZ ALONSO, de 93 anys. Represaliats: el seu avi patern, el seu pare i els seus dos germans. 

- FAUSTINA ROMERAL CERVANTES de 90 anys: Represaliats: el seu pare, la seva mare i ella mateixa, que és detinguda juntament amb els seus pares quan tenia 15 anys. Maten al seu pare i la seva mare va anar a la presó. Faustina és alliberada però queda sola i despullada de la seva casa. Després sofreix presó entre 1947 i 1953.

Així, el dijous tindrà lloc un fet històric: les víctimes del franquisme no només declararan per a la justícia argentina, sinó que també ho faran davant un jutge espanyol, i en l'Audiència Nacional. 


www.ceaqua.org 
La “Causa 4591/10 pels delictes de genocidi i/o crims de lesa humanitat comesos a Espanya per la dictadura franquista entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977” instruída per la jutge Sra. María Servini De Cubria en el Jutjat Nacional en el Criminal i Correccional Federal Nº1 de la República Argentina 
( Buenos Aires), més coneguda com la Querella Argentina, és l'única causa oberta al món contra el franquisme. La Coordinadora Estatal de Suport a la Querella Argentina (CEAQUA) aglutina a més de 100 associacions de tot l'Estat i té com a missió la difusió i promoció de la mateixa.

CAST.


LA JUEZ SERVINI DE CUBRÍA EN LA AUDIENCIA NACIONAL  

El juez Fernando Andreu, a solicitud de la jueza argentina, ha acordado que ambos tomen declaración a dos víctimas del franquismo

 
Madrid, a 28 de mayo de 2014.-  Mañana  jueves 29 de mayo, a las 10:00 hs., víctimas del franquismo declararán en la Audiencia Nacional en el marco de la Causa 4591/10 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires.
 
La jueza Servini, que instruye la causa,  ha recorrido, desde el 18 de mayo, el País Vasco, Andalucia, y ahora Madrid, recogiendo testimonios de víctimas que por su avanzada edad no pueden desplazarse a Argentina para declarar. En esta tarea ha contado, en general, con la absoluta colaboración de los jueces de los lugares que ha visitado, que han habilitado sus juzgados para que se presten los testimonios. Asímismo, desde el pasado 21 de mayo también se encuentra en nuestro territorio el fiscal Ramiro Gonzalez que se ha incoporado hace poco menos de un mes al caso. Tanto ellos como el juez Andreu tomarán declaración en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional a dos víctimas del franquismo:
 

-          TERESA ALVAREZ ALONSO,  de 93 años: represaliados su abuelo paterno, su padre y sus dos hermanos. 
-          FAUSTINA ROMERAL CERVANTES de 90 años: represaliados su padre, su madre y ella misma, que es detenida junto con  sus padres cuando tenía 15 años. Matan a su padre y su madre permanece en prisión. Faustina es liberada pero queda sola y despojada de su casa. Luego sufre prisión entre 1947 y 1953.

     Así, el jueves tendrá lugar un hecho histórico:  las víctimas del franquismo no sólo declararán para la justicia argentina, sino que también lo harán ante un juez español, y en la Audiencia Nacional.  


www.ceaqua.org 
*La “Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977” instruída por la juez Dña. María Servini De Cubría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional  Federal Nº1 de la República Argentina ( Buenos Aires), más conocida como la Querella Argentina, es  la única causa abierta en el mundo contra el franquismo.  La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) aglutina a más de 100 asociaciones de todo el Estado y tiene como misión la difusión y promoción de la misma.No hay comentarios:

Publicar un comentario